Teaterhistoria i Gavanna

”Sådan här fin teater fick man
betala minst sex shilling för i England”Husen Gavanna och Gilgal vid Pölgatan

 

Den teatern gavs i huset till vänster, Majornas tredje rote nr 131, ”Gavanna” som just då, vid skiftet mellan 18- och 1900-talen, ägdes av kapten Knape på ångaren ”Falken”. Skådespelarlistan upptog bland annat två namn, som så småningom kom att gå till teaterhistorien. Majborna Lars Hansson och Victor Andersson, ”Kulörten” kallad. Scenen var i kapten Knapes finrum. Lågt till taket, liten salong, enkel rekvisita och dekor, förresten förfärdigad av herr skådespelaren Lars Hansson själv. Han visade nämligen också målartalang så ung han var. Dräkterna syddes med fru kaptenskans benägna hjälp. Repertoaren var minsann ganska omfattande. Vad sägs om pjäser som August Blanche’s ”Hittebarnet” och ”Ett resande teatersällskap” eller om ”Tre förälskade poliskonstaplar”. Tio öre kostade biljetterna och från hela Majorna kom man. Bifallet lär ha varit stort. Och sjöfolket i Majorna, som hade varit ute i stora världen och sett teater i London tyckte att Pölgatans teater väl kunde jämföras med den.
Nu träffas Gamla Majgrabbar där, pratar, diskuterar, minns och vårdar sitt hus och sin trädgård med stor ömsinthet. Grannhuset ”Gilgal” lär vara ett av Majornas äldsta hus. När det byggdes trodde man ännu på häxor i Sverige.
Teckning och text: Lars Österling