Ankargatan

Majornas 3 rote 1894. Namnet troligen med tanke på sjöfarten och knappast efter det gamla tomtnamnet Ankaret i roten. Gatans östra del (mellan Oljekvarnsgatan och Klareborgsgatan) namnändrades 1932 till *Virgogatan, vilket redan 1934 ändrades till Haråsgatan. Båda namnen ändrades pga ändring i stadsplanen.

På kartan är Ankargatan gulmarkerad, Amiralitetsgatan mellan Kaptensgatan och Djurgårdsgatan är blåmarkerad. För att se något av husen på Ankargatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: