Banehagsgatan

Majornas 1 rote 1907. Efter lägenheten Banehagen (tidigast nämnd 1789), som fått namn efter en nu försvunnen repslagarebana. I Adr.kal. 1899 är benämningen Rödastensvägen. Gatan var tidigare en del av Allmänna Vägen, vars ena gren här nådde fram till en s k frigång med fritt inlopp vid älven. Namnet uttalades förr Baneha'gsgatan.

På kartan är Banehagsgatan rödprickad. För att se något av husen på Banehagsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger.


Husnr: