Bläsgatan

Majornas 4 rote 1875. Efter d ä *Bläseliden till hamnplatsen Bläsan (förmodligen platsen där det blåser, eller av en källa, Bläsan, med så rikt vattenflöde att det uppstod blåsor på vattnet.

På kartan är Bläsgatan markerad.


Husnr_/ rotenr: