Bruksgatan


* Majornas 1 rote, Kungsladugård 1882. Nära Carnegiska sockerbruket på Klippan.

På kartan är Bruksgatan gulmarkerad.