Carl Johans Kyrka

Majornas 2 rote 1824. Grundstenen till kyrkan lades 1824 och fick sitt namn efter Karl XIV Johan. Konungen skänkte bl a altarsilvret och mässhakar till kyrkan.