Carl Johans Kyrkoplan

Majornas 2 rote 1883. I många år var kyrkoplanens namn inte skyltat, men när det nya församlingshemmet hade invigts, och man ville ha adress till detta, återupptogs namnet och skyltades med den stavning, som fastställts 1883. Detta överensstämmer även med stavningen av Carl Johans kyrka och församling.