Djurgårdsgatan

Majornas 2, 3 och 4 rote, 1850. Mot eller till Djurgården (tidigast nämnd 1655), ursprungligen en djurpark under Älvsborgs slott. Senare länge namn på en bebyggelse där.

På kartan är Djurgårdsgatan markerad med gult. För att se något av husen på Djurgårdsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: