*Faktorigatan

Majornas 1 rote, 1789-1783. 1883 fastställdes formen Faktorivägen, 1939 återinfördes Faktorigatan. Efter den gamla byggnaden, som låg på tomten Faktoriet - Maj 1 rot. nr 181 -, namnet är känt sedan 1786. Med faktori (engelska factory = fabrik) menades enligt uppgift en liten verkstad för tillverkning och försäljning av smärre rep, spinninrättning. Vägen gick från Gröna gatan upp till Hellstedtsplatsen. Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen.

På kartan är Faktorigatan gulmarkerad och Karl Johansgatan blåmarkerad.