*Galjonsgatan

Majornas 1 rote, 1939. Till erinran om det skeppsbyggeri, som förr bedrevs i Majorna. Beredningen föreslog först Pusslas gata efter en folklig benämning på området där gatan låg. Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen. se även Hellstedtsplatsen 6.