*Gamla Koopmansgatan

Majornas 3 rote, 1783. *Gamla Koopmansgatan gick mellan Allmänna vägen och Kaptensgatan, och utgjorde ursprungligen en del av Koopmansgatan. Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen. Se Koopmansgatan.

På kartan är *Gamla Koopmansgatan gulmarkerad, Allmänna vägen är blåmarkerad. För att se något av husen på *Gamla Koopmansgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: