*Gamla Kustgatan

Majornas 2 rote, intill 1894 hette gatan Kustgatan. Detta namn påträffas 1824 ("i så kallade Kuste Gatan") i ett brev från landskontoret. Gatan utgjorde den gamla frigången från Kusttorget till Kustens varv. Man väntade 1894 att gatan snart skulle gå upp i Oskarsgatan och gav därför namnet åt en annan gata i närheten. Namnet har utgått pga ändring i stadsplanen.

På kartan är *Gamla Kustgatan gulmarkerad och Karl Johansgatan blåmarkerad.