Gröna gatan

Gröna gatan gjorde mer skäl för namnet förr, då endast ena sidan var bebyggd med småhus, och på den andra sidan låg Chapmans äng. I en mycket gammal handling hette den "Gröna vägen". Gatan fick en delvis ändrad sträckning 1939

På kartan är Gröna gatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Gröna gatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: