*Hallenbergs gata

Majornas 1 rote. AdrKal 1852 uppger att gatan gick mellan Allmänna vägen och Gröna gatan och nämner den i en sådan ordningsföljd att man måste förmoda att den var identisk med nuvarande *Nilssonsgatan.