Haråsgatan

Majornas 3 rote, 1934. Efter fastigheten Harås, som nämns första gången i mantalslängden 1789. Tidigare (1932-1934) *Virgogatan till minne av det fartyg med vilket den första Andrée-expeditionen startade. Ännu tidigare räknades gatan som en del av Ankargatan.