*Höglundsgatan

Majornas 1 rote, 1872. Gatan gick mellan *Gråbergsgatan och Karl Johansgatan. Namnet till minne av sjökaptenen Carl Fredrik Höglund (1792-1867), som bodde vid gatan. Sedan han lämnat sjön, slog han sig på bryggerirörelse. Han gjorde också en insats till fiskerinäringens fromma, då han jämte andra sökte införa en ny ändamålsenlig torrsaltningsmetod. Namnet har utgått 1971 pga ändring i stadsplanen.

På kartan är *Höglundsgatan markerad med gult och Slottsskogsgatan med blått. För att se något av husen på *Höglundsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: