*Hörbecksgatan

Majornas 1 rote, 1939. Till minne av prosten Johan Petter Hörbeck (1787-1857). Denne ägde området där gatan gick fram, och det kallades efter honom Prostens äng. Namnet har utgått pga ändring av stadsplanen.