Jægerdorffsplatsen

Kungsladugård, 1918. Här låg på dåvarande posthusets tomt ännu i mitten av 1940-talet en fastighet vid namn Jägersdorf. Namnet finns första gången i mantalslängden 1786 och avsåg då en obebyggd tomt. Ställets namn är tyskt och hänger säkert på ett eller annat sätt samman med det slag, som utkämpades vid byn Jägersdorf i Ostpreussen den 30 augusti 1757.