Kabyssgatan

Majornas 3 rote 1883. Väl efter förra fastigheten nr 338 Kabyssan (nu kvarteret Kabyssen) vid gatan. Enligt en lokal tradition, som nog var okänd hos namngivarna, är dock anledningen till namnet en gammal kabyss, som hade ställts upp vid huset på tomten Apelles och försvann när gatan lades ut.

På kartan är Kabyssgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Kabyssgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: