Klippan

Majornas 2 rote 1972. Nuvarande gatan har namn efter efter hamnplatsen Klippan och namnet ersätter tidigare namnet *Klippgatan inom vad som idag kallas "Klippans Kulturreservat" med byggnader från tiden för Älvsborgs slott, Ostindiska Kompaniet och Carnegiska bruket. På Skinnare klippan ligger Birgittas kapell och norr om Skinnareklippan låg den plats, som ursprungligen kallades *Klippan. Namnet efter Skinnareklippan. Väster om *Klippan låg den s.k. Färjudden, som sedan mycket gammal tid haft trafikförbindelse ordnad till den mitt emot liggande Färjestaden på hisingssidan.

På kartan är Klippan markerad med blått och *Klippgatan markerad med gult För att se något av husen på Klippan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: