Koopmansgatan

Majornas 3 rote 1783, fastställt med nuvarande sträckning 1905. Efter någon person med namnet Koopman (stavningen varierar), som säkerligen bott eller ägt fastighet vid gatan. Kanske riksdagsmannen Peter Coopman (död 1786), som skall ha ägt en tobaksplantage, där gatan går fram. Efter gatan har den omgivande delen av Majorna troligen först i sen tid fått namnet Koopmansstaden. Äldre personer minns ännu från sin ungdom att man sade "i Kopp'mans gata" inte "på Koopmansgatan". Första a:et i gata uttalades öppet som i det göteborgska ordet galen. En del av d ä Koopmansgatan fick 1905 namnet Oljekvarnsgatan, en del uppgick i Kaptensgatan och *Gamla Koopmansgatan.

På kartan är Koopmansgatan gulmarkerad, Amiralitetsgatan mellan Kaptensgatan och Djurgårdsgatan är blåmarkerad. För att se något av husen på Koopmansgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!


Husnr: