Kustgatan

Majornas 1 och 2 rote 1894. Återupptaget namn på gata inom området. Se även *Gamla Kustgatan.

På kartan är Kustgatan markerad med gult och Slottsskogsgatan med blått. För att se något av husen på Kustgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: