Välkommen till vårt Majorna, det som var.


Majornas gränser:

På dessa sidor räknar jag som Majorna: Majornas 1 - 4 rote, såsom det var före 1868 när Göteborg införlivades med Carl Johans församling!. Dit räknas alltså dagens Majorna med de fyra rotarna inkl. Bangatans östra och Åsgatans västra sida samt Kungsladugård och Sandarna. (Trampar jag någon på tårna så ber jag på förhand om ursäkt.) Har Du någon annan uppfattning, så har Du säkert rätt också.

För att vandra runt bland gator och hus så klicka på gatorna till vänster för att starta.

Söker Du en speciell gata eller vill se en karta över gatan, så gå till gaturegistret för att sedan vandra runt.

Sidorna är kontinuerligt under uppbyggnad, så kanske en dag kommer det Du saknar.

Bert Petersson
Vävmästare