Mariebergsgatan

Majornas 1 och 3 rote 1803. Efter det äldre Majbergsgatan (jfr Maaberget på Kiättil Klassons karta 1655 över "Elffzborgz ladegårdhs ägor"). I Mariebergs Kyrkobok, där gatunamnet alltid föregås av prepositionen i, träffas följande äldre skriftformer: Majb:sgatan 1793, Majebergs- 1798-1805, Majbergs- 1802. Benämningen Majbergsliden träffas i olika källor 1848-1883. Majbergsliden gick enligt karta från 1850 från Allmänna vägen till Mariebergs kyrkogård och ingår i nuvarande Mariebergsgatan, med undantag av ett litet stycke i norr, som ingår i nuvarande Tellgrensgatan. Förändringen av -liden till gatan och Maj- till Marie- innebär en uppsnyggning. Uppsnyggningen berodde på att man trodde att Maj- var en förvrängning av Marieberg.

På kartan är Mariebergsgatan markerad med gult och Karl Johansgatan med blått. För att se något av husen på Mariebergsgatan så klicka på husnumret i tabellen till höger. Vill Du sedan komma tillbaka hit efter att ha sett bilden, tryck på bakåtpil i övre vänstra hörnet på skärmen!

Husnr: