SLOTTSSKOGSGATAN,
Vi står på Slottsskogsgatan vid nuvarande Jaegersdorffsplatsen vända söderut. Husen i bakgrunden uppe på Gråberget ligger på Seglaregatan resp. *Båtsmansstigen/*Krokstigen.

Klicka på den vita husgaveln för att börja promenaden på Slottsskogsgatans östra sida, klicka på huset i höger kant för att välja väster sida. Klicka i nederkant för att komma till Karl Johansgatan. Klicka på husen uppe på Gråberget för att komma dit.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 31 oktober 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här