SLOTTSSKOGSGATAN mitt för OstindiegatanBilden är tagen 2003 av Göran Larsson. Till vänster ligger Dalheimers hus. Rakt fram syns Lars Stocks skulptur: "Den gamla hästkastanjen", ett vårdträd i modernt format. På stammen kan man bland annat läsa: "Må trädet bli till glädje och stämma till eftertanke". Till detta kan jag bara tillägga att må kommande bilder bli till glädje och stämma till eftertanke! Bakom trädet syns två hus på nuvarande Seglaregatan, nr 16 t.v. och nr 10 t.h. Här gick Gråbergsgatan ner till Slottsskogsgatan. Klicka på bilden för att förflytta Dig 80-talet år tillbaka i tiden.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 2 januari 2004.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här