Här är Karl Johansgatan av idag från Jaegersdorffsplatsen.För att förflytta Dig ett nittiotal år tillbaka klicka på bilden.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här