KARL JOHANSGATAN 104, Bäckska gården, 1R:101,102, tomterna Befarenheten och Diana, och 106 KRAEFTSKA gården 1R:100.

Till höger syns flygeln med kortvaruaffären på KJ-gatan 106. Till vänster om Bäckska gården låg Bäckens gata. En av de två paviljonger, som fanns här finns numera i Gavannas trädgård.

Bäckska gården inköptes av målaren Gustav Nicklasson, som omkr. 1935 uppförde ett hus på Komarken i Kungälv. Med hjälp av manliga släktingar byggdes huset, som till storleken var högst ½ av Bäckska huset. Huset fick namnet Bäckedalen. Om det berodde på ursprunget=Bäckska huset i Göteborg eller närheten till Komarksbäcken, kan ingen av släktingarna svara på. Huset revs 1967/1968 för att lämna plats för motorvägen. Huset låg sydväst om Kungälvs sjukhus, mitt emellan sjukhuset och nuv. Marstrandsvägen. (Uppgiftslämnare Erik Hedberg, Kungälv)

För att fortsätta Karl Johansgatan österut, klicka i vänsterkant, åt andra hållet klicka i högerkant.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här