Timmermansgatan 11 o 9, 1R:234

Byggnaderna till vänster om porten kallades "Gjuteriet" och "Kvarna" och tomten heter "Bengsalen". Magasinen i Kina, där Ostindiska Compagniets fartyg låg hette på engelska Bankeshall, vilket försvenskades till Bengsal. Troligen är det en ostindiefarare, som gett tomten sitt namn.
På skyltarna ovanför grabben står det "Majornas Sjukhus" och "Majornas Barnhem".
Klicka i vänsterkant för att komma till Gröna gatan, klicka på porten för att komma till gården.
Majorna i våra hjärtan Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna området vid Gröna gatan,så gå tillbaka här