Kabelgatan
Majornas 1R:199.


Här kan man se hu man ofta byggde ihop ladugård och bostadsbyggnad.

För att komma tillbaka till framsidan, klicka på bilden.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 20 februari 2004.
Vävmästare: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här