Kabelgatan
Majornas 1R:202B o 202A.


Husen ligger på Kabelgatans östra sida.

Tills vidare kommer vi inte längre söderut, utan får följa Kabelgatans västra sida ner till Blåsutgatan. För att komma över till Kabelgatans andra sida klicka i nederkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 20 februari 2004.
Vävmästare: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här