Karl Johansgatan/Kusttorget 2R:22, tomten Sveaborg.

På Kusttorgets västra sida låg egendomen Sveaborg, ett slags landeri med vacker bebyggelse och härliga trädgårdar. Enligt uppgift hade man från "corps de logis" fin utsikt åt öppna havet samt av alla från och till Göteborg gående och på revieret liggande fartyg. Egendomen var en avsöndring från "Marie Nabbe", senare benämnd Majnabbe.

För att fortsätta på Kusttorgets västra sida, klicka i högerkant, Karl Johansgatan västerut, klicka i vänsterkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 6 juli 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här