Kusttorget, Söderbergska huset, 2R:32 och 33, tomten Enakim.
När torghandeln startade sålde bönder från Hisingen och Västra Frölunda mjölk i öppna kärl, kött och fläsk, potatis och grönsaker. Vid blåsig väderlek yrde sand och orenlighet över torgvarorna, kontrollen över de sålda varorna var ej tillfredsställande. Detta gjorde en omläggning av torghandeln nödvändig. Till en början avskaffades handeln med mjölk och kött, som hänvisades till särskilda butiker. Så småningom avskaffades all lanthandel på Kusttorget. Grönsakshandeln flyttades till Timmermansplatsen.
För att fortsätta Kusttorgets östra sida söder ut, klicka i vänsterkant, Karl Johansgatan österut, klicka i högerkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 6 juli 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här