Karl Johansgatan österut.
Gränsen mellan Majornas första och andra rote gick här i Karl Johansgatan, med första roten till höger och andra roten till vänster.

Här har vi Karl Johansgatan före spårvägens tid. Klicka mitt i bilden för att se ytterligare en bild på Karl Johansgatan med spårvagnsspår. Klicka till vänster för att komma till Kusttorgets östra sida.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 14 juli 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här