Svinberget, 2R:34, 2R:35, 2R:36 och 2R:37
Vägen som ledde upp till Svinberget hette ännu på 1870-talet Svinbergsgatan. Antagligen tyckte gatunamns-beredningen inte att den var mycket till gata, när den föreslog att namnet skulle ändras till Svinbergsstigen. Samtidigt föreslogs att Pölgatan nära Stigbergstorget skulle ändras till Pölvägen. Vid behandlingen i stadsfullmäktige föreslogs att första bokstaven i båda namnen skulle strykas. Förslaget godkändes och namnen blev Vinbergsstigen och Ölvägen.

Klicka på de olika husen för att titta närmare på dem. Klicka i vänster- resp. högerkant för att fortsätta på Karl Johansgatan.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 14 juli 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här