Betzensgatan 2, 4 och 6, 2R:39, 40 och 41 tomten Diamantlampan. I fonden ligger Bark & Warburgs magasin.
Före rivningen.

Klicka till vänster för att komma till Betzensgatan 5. Klicka till höger för att komma till Karl Johansgatan.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 14 juli 2003.
Vävgesäll: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här