Allmänna vägen 9
Majornas 2R: 89.


Till höger går Delawaregatan in. Gatan hette tidigare Gamla Varvsgatan, men fick byta namn, när Gamla Varvsgatans sträckning flyttades österut.

Klicka i vänster kant för att fortsätta Allmänna vägen västerut, klicka i höger kant för att fortsätta in på Gamla Varvsgatan/Delawaregatan. Klicka i nederkant för att göra helt om och titta mot Stigbergstorget.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 8 maj 2004. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här