Klämvägen.
Majornas 3R:13B o 13A.
I Amiralitetsgatans mynning låg Klämvägen. Klicka på 13A för att vrida åt höger för att se flera hus på Klämvägen. Klicka i vänster kant för att fortsätta Mariebergsgatan norrut, i höger kant för att fortsätta söderut.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 11 april 2004.
Vävmästare: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här