Kaptensgatan
Majornas 3R:47, 46, 45 o 77.


Husen vi ser här låg på Koopmansgatan, men revs när Kaptensgatan drogs fram från Amiralitetsgatan till Allmänna vägen. Koopmansgatan gick sedan in mellan 45 och 77, när Kaptensgatan lades ut fick stumpen ner mot Allmänna vägen heta *Gamla Koopmansgatan.

Klicka i höger kant för att fortsätta Kaptensgatan mot Allmänna vägen. Klicka i nedre vänstra hörnet för att gå över gatan till Koopmansskolan. Klicka i resterande delen av nederkanten för att komma till Kaptensgatans östra sida vänd mot Koopmansgatan. Klicka på 45 för att komma till Gamla Koopmansgatan, klicka i vänster kant för att komma till Amiralitetsgatan.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 8 maj 2004. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här