Styrmansgatan/Amiralitetsgatan, Dicksonska stiftelsen
Majornas 3R:48.
Klicka i vänster kant för att fortsätta mot Allmänna vägen. Klicka till höger på långsidan på Dicksonska stiftelsen för att fortsätta Amiralitetsgatan österut, klicka i höger kant för att komma upp på det som skall bli Karl Johans torg.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 8 maj 2004. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här