Bangatan 40
Majornas 3R:114B.


Huset till höger skall rivas för att möjliggöra breddning av Bangatan.

Klicka i vänster kant för att fortsätta fram till Amiralitetsgatan och svänga vänster ner till Djurgårdsgatan. Kklicka på träden för att fortsätta Bangatan mot Stigbergstorget, klicka i höger kant för att backa till hörnet av Fjällgatan/Bangatan.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 10 juni 2005. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Bangatan, så gå tillbaka här