Pölgatan 3.
Majornas 3R:127.
Klicka i vänster kant för att vrida till vänster för att se Pölgatan och nr 127, klicka i höger kant för att vrida till höger.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 11 juni 2005. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Pölgatan, så gå tillbaka här