Pölgatan 7, 9 och 11.
Majornas 3R:130, 131 och 136.
Gilgal, Gavanna och Hjortbergska huset


Klicka på Gilgal för att fortsätta längre fram och se huset framifrån, klicka i vänsterkant kant för att vrida till vänster mot Frigga.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 11 juni 2005. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Pölgatan, så gå tillbaka här