Pölgatan 9, 7 och 5.
Majornas 3R:131, 130 och 129.
GAVANNA, GILGAL OCH FRIGGA


Klicka i vänster kant för att vrida till vänster och se Hjortbergska huset, klicka på Gilgal resp. Frigga för att se dem. Klicka på Gavanna för att se Gavanna i vinterskrud


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 11 juni 2005. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Pölgatan, så gå tillbaka här