Allmänna vägen mot Stigbergstorget
Till vänster: 7, 5 o 1, Majornas 4R: 5, 6 o 7. Till höger: 8, 10 o 12. Majornas 3R: 140, 128 o 125.


Stora huset till vänster kallas "Kommendantshuset". Huset till höger med trappan, "Hälleberget", disponeras idag av Föreningen Gamla Masthuggs-pojkar, bortanför går Pölgatan in.

Klicka på 5 för att se det på närmare håll. Klicka på "Hälleberget" för att komma in på Pölgatan och se det huset från baksidan, klicka på husgaveln på nr 8 för att fortsätta på höger sida. Klicka i vänster kant för att göra helt om till vänster, klicka i höger kant för att göra helt om till höger.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 25 januari 2006. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här