Blåsutgatan 7, 5 o 3
Majornas 1R:205A, 206 o 208.


Här ser vi norra sidan av Blåsutgatan, huset t.v. med balkongerna finns kvar övrigt är rivet. I fonden skymtar Mariebergskyrkogården.

För att komma till början av gatan och se gatan från andra hållet, så klicka på nr 3. Klicka i vänster kant för att vrida till vänster och se slutet av *Gråbergsgatan. För att fortsätta nerför *Gråbergsgatan, klicka i nederkant.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 20 februari 2004.
Vävmästare: Bert Petersson
bert@imagelab.se
När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här