*Bagaregatan till vänster 7, 5 o 3, till höger 2, 4 o 6
Majornas 4R:9A, 9BA o 15C resp 15AB, 16 o 17.


I fonden skymtar det stup, som blev när berget på Bläsan sprängdes bort för att ge plats åt amerikahamnen och Oskarsgatan

Klicka på slutet av gatan för att komma dit. Klicka i nederkant för att komma ut på Stigbergstorget.
Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 15 februari 2006. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här