Stigbergstorget 4.
Klicka i vänster kant för att vrida åt vänster. Klicka i höger kant för att vrida till höger. Klicka i nederkant för att ta några steg tillbaka och få se en skymt av de nybyggda husen på Stigbergsliden.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 14 februari 2006. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här