Stigbergstorget 1 o 2.
Majornas 4R:9CB o A.
Klicka i vänster kant för att vrida blicken till vänster, klicka i höger kant för att komma en bit ut på Stigbergstorget.


Majorna i våra hjärtan
Bilden inlagd 13 februari 2006. Vävmästare: Bert Petersson, bert@imagelab.se

När Du vill lämna Majornas gator, så gå tillbaka här