Gröna gatan-området
Bilden är tagen från Kusttorget innan området revs 1959. Den stora gatan är Karl Johansgatan och nedersta tvärgatan är Chapmansgatan. Vid slutet av kvarteret går Käkbensgatan in, och vid första tvåvåningsgaveln längre bort börjar Gröna gatan. Vill Du bege Dig in i området och se hur det såg ut i början av 1900-talet, så har Du en karta här. Du kan också klicka på någon av gatmynningarna. Klicka på Gröna gatan längst bort för att se var gatan började! Vill Du lämna området,så gå tillbaka till Gamla Majgrabbar